divendres, 18 de maig de 2018

Comunicat APTUME 18-05-2018


Benvolguts/des

Ahir es va celebrar una primera reunió de l’associació APTUME. Es van donar a conèixer les tasques realitzades fins ara i les propostes que es volen portar a terme com el recurs contenciós administratiu davant instàncies judicials quan es produeixi l’aprovació definitiva de la zonificació per part del Consell Insular de Menorca. Un cop feta l’exposició del president Josep Piris, es va donar la paraula als assistents i es va obrir un torn de debat, on es van plantejar dubtes per part dels assistents que es traslladaran als serveis jurídics d’APTUME per donar-hi resposta.Per altra banda, l’associació ja està en disposició de que qualsevol persona interessada es pugui associar formalment a través d’un quota de 10€ mensuals que es destinaran en primera instància a campanya de captació de nous socis i a fer front a les despeses que comporti la presentació del recurs contenciós administratiu. Ser soci de l’associació permetrà tenir veu i vot a les assemblees, participar directament en les accions que es puguin portar a terme defensant de manera activa l’activitat del lloguer turístic a Menorca.

Des d’APTUME es fa una crida a associar-se a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. 

Per estar informat i formar part d’APTUME com soci, es pot visitar la web www.lloguerturisticmenorca.com, escriure al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.

Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME

dilluns, 14 de maig de 2018

Comunicat APTUME 14-05-2018Benvolguts/des

Des de l’associació APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) volem informar del següent:

- S’han tramès avui capvespre i de forma telemàtica les al·legacions a la zonificació aprovada inicialment pel Consell Insular de Menorca. Es poden consultar íntegrament en aquest enllaç:

https://drive.google.com/open?id=1x5VY8OHYPGGw8o58NnVr0xKu_7EWxyJW

- Es convoca una reunió-assemblea per aquest dijous 17 de maig a les 20:00h a la Sala d’Actes del Cercle Artístic de la plaça d’es Born de Ciutadella. Hi estan cridats els membres i socis d’APTUME i també hi pot assistir públic en general. Es donarà a conèixer de primera mà el que s’ha fet des de l’associació fins ara i es debatrà la línia a seguir un cop el Consell Insular faci l’aprovació definitiva de la zonificació. 

Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. 

APTUME, en coordinació amb Habtur Balears han començat a col·laborar per tal que es replantegi tota la zonificació aprovada inicialment pel Consell Insular.

Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.


Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME 

divendres, 4 de maig de 2018

Comunicat APTUME 05-05-2018


Benvolguts/des

Des de l’associació APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) volem informar dels acords arribats amb l’associació Habtur Balears en la reunió mantinguda el passat 01-05-2018. Enllaç al document:

https://drive.google.com/open?id=1i5ER67ZTANPEwuGjwIviZnsyiPVt9r9l

Les següents passes d’APTUME seran la presentació de les al·legacions a l’aprovació inicial de la zonificació que s’estan preparant. Un cop es rebi resposta del CIMe a les mateixes i s’hagi fet l’aprovació definitiva es traslladarà el cas al Defensor del Poble per tal que faci una primera valoració de la idoneïtat i proporcionalitat de la zonificació que finalment s’aprovi.

Després s’avaluarà la possibilitat de presentar el recurs contenciós administratiu si els serveis jurídics ho aconsellen, amb la possibilitat de que es faci conjuntament amb Habtur Balears si ho creuen oportú.

A partir d’aquí es valorarà la possibilitat de que les dues associacions (Aptume i Habtur Balears) s’uneixin per tal de fer front comú en la defensa de l’activitat del lloguer turístic segons l’acordat en la reunió del passat 1 de maig de 2018.

Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. 


Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com. Ja hem creat un grup de Whatsapp amb totes aquelles persones que esteu interessades en fer-vos socis per tal de tenir comunicació directe.
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.

Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME 


dissabte, 28 d’abril de 2018

Comunicat APTUME 28-04-2018


Benvolguts/des

Des de l’associació d’àmbit menorquí APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) volem informar del següent:

- Al·legacions a la proposta inicial de zonificació que va aprovar el CIMe. Es fa públic el document de treball que ha passat als serveis jurídics col·laboradors per tal que en surtin les al·legacions a presentar abans del 15/05 que és quan expira el termini. Enllaç al document:

https://drive.google.com/open?id=16PS-JNwY6W2yKkoaBSK6aOpMIkmpxENy

- Pregunta al ple del CIMe i resposta de la presidenta (enllaç al vídeo):

https://drive.google.com/open?id=1QYzYcsQpk5oGRlJYsukCOTuDwoyg38_z

Creiem que la resposta era previsible. Si els serveis jurídics del CIMe han fet correctament la seva feina no hi haurà problema, però tenim exemples d’altres casos que confirmen precedents desafortunats i que han acabat en indemnitzacions que paguem tots els menorquins. Segons el contingut de l’aprovació definitiva de la zonificació i si els serveis jurídics ho aconsellen, APTUME interposarà un recurs contenciós administratiu contra aquesta norma.

- El president d’APTUME Josep Piris, va estar present a la mesa de Turisme i Model Econòmic del dia 25 d’abril que es va celebrar al CIMe i que treballa en la revisió del PTI. La visió de l’associació sobre la regulació del lloguer turístic és ben sabuda i es va reiterar en aquesta trobada on creiem que les postures encara estan molt allunyades entre el que el CIMe proposa pel nou PTI i el que es defensa des d’APTUME. 

- S’han fet consultes al Canal d’Informació habilitat pel CIMe a la web http://www.cime.es/lloguerturistic i també peticions via instància telemàtica a traves de la Carpeta Ciutadana https://www.carpetaciutadana.org/ demanant informació, obtenint les respostes que es mostren al següent document:

https://drive.google.com/open?id=1PqS8g6BlOeF-P-NIdJcDd33HAPLSNCIu

Creiem inacceptable que es posi en marxa un Canal d’Informació com aquest per donar les respostes obtingudes, i per tant entenem que no aporta res ni clarifica les qüestions que se’ls planteja. 
Creiem que és inadmissible que tampoc es doni resposta a les peticions fetes via instància de la manera corresponent, en un tema com la regulació del lloguer turístic, que s’hauria d’explicar de la manera més clara possible.

- S’ha concertat una reunió pel proper dia 1 de maig a Maó amb representants de l’associació HABTUR, per tal de definir la col·laboració que es pot dur a terme entre APTUME i HABTUR envers la regulació del lloguer turístic i en concret la zonificació que es planteja a Menorca.

Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. 

Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.

Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME

dilluns, 23 d’abril de 2018

Preguntes al Ple del CIMe 23-04-2018


Benvolguts/des

A continuació teniu el video amb la resposta de la presidenta del CIMe a les preguntes plantejades avui capvespre al Ple del CIMe.


A la sortida del Ple hem fet una reunió improvitzada amb la presidenta del partit popular a Menorca després de realitzar les preguntes, per tal de conèixer els punts de vista sobre el tema del lloguer turístic i la zonificació dels partits que no estan actualment al govern. Ens hem empaçat pet tenir una reunió amb la junta directiva d'APTUME i que ens puguin explicar amb més calma la seva postura envers el lloguer turístic d’habitatges.Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.

Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME

dijous, 19 d’abril de 2018

Comunicat premsa APTUME 19-04-2018


Benvolguts/des

Des de l’associació d’àmbit menorquí APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) estem treballant actualment en diversos punts per tal d’aconseguir una regulació digne per l’activitat de lloguer turístic d’habitatges. En concret es porten a terme les següents tasques:

- Al·legacions a la proposta inicial de zonificació que va aprovar el CIMe. Es disposa d’un document de treball bastant avançat i que ha passat als serveis jurídics col·laboradors per tal que aquestes al·legacions es presentin abans del 15/05 que és quan expira el plaç.

- S’ha realitzat la següent petició per realitzar 3 qüestions en el proper ple del proper dia 23 d’abril. Aquí es poden consultar: 

https://drive.google.com/file/d/1wW84x_xGq2k2sDDNihKcyQx9jPFAhV5R/

- S’ha demanat que hi pugui haver un representant d’APTUME a la mesa de Turisme i Model Econòmic del dia 25 d’abril a les 16:00 hores com a part de les meses que estan treballant en la revisió del Pla territorial insular de Menorca (PTI), petició que ha estat acceptada pel CIMe i on s’exposarà la visió d’APTUME sobre la regulació del lloguer turístic.

- Es mantenen contactes amb l’associació HABTUR, per tal de definir la col·laboració que pot dur a terme envers l’aprovació inicial de la zonificació que ha fet el CIMe. Es preveu una trobada entre ambdues associacions en la primera quinzena de maig.

- Ja s’han realitzat els tràmits administratius oportuns per tal que APTUME tingui entitat jurídica pròpia com a associació sense ànim de lucre en base als seus estatuts:

https://drive.google.com/open?id=1j_YDx4hf0MXXbmA7pQX5WZ3ZjsSAeUv_

- Un cop el CIMe hagi revisat les al·legacions i eventualment es faci l’aprovació definitiva de la zonificació (tal com es va aprovar inicialment o amb els canvis que s’hi puguin realitzar), APTUME es proposa elevar aquestes al·legacions (amb els canvis pertinents si el CIMe fa alguna modificació a la seva aprovació inicial de la zonificació) al Defensor del Poble en primer lloc, per tal que avalui la seva idonietat i proporcionalitat, i en segon lloc es plantejarà la possibilitat de presentar un recurs contenciós administratiu en cas que es consideri viable i oportú.

Per tant, des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.

Josep Piris Gaimundi
President d'APTUME

diumenge, 18 de març de 2018

La zonificació i PTI que ens espera

Fes click i COL·LABORA

La setmana passada vaig anar a les dues reunions sobre l’avanç del PTI (Pla Territorial Insular) que es van celebrar dimarts 13/03 a Ciutadella i dimecres 14/03 a Maó. Encara que es tractava de la mateixa presentació, no donava crèdit al que vaig sentir el primer dia així que vaig haver d’anar a la reunió de Maó també.

Sobre el tema del lloguer turístic ens diuen una vegada i una altre que el PTI és l’eina que marcarà la norma definitiva i ordenarà les zones aptes pel lloguer turístic i que la zonificació que s’aprovarà en breu és transitòria. El que no s’aclareix en cap moment és quan durarà aquesta norma transitòria que poden ser anys.

En qualsevol cas a les reunions hi havia la presidenta del CIMe i Gemma Peribáñez representant de Ezquiaga Arquitectura que és l’empresa que dona suport a la redacció i part tècnica del PTI. A Maó també hi era el Director Insular d’ordenació del territori.


Peribáñez va fer una explicació de l’abast d’aquest nou PTI i segons diu s’està produint una residencialització de sol turístic (residents que viuen fora dels nuclis tradicionals) i una turistificació dels nuclis de població (lloguer turístic, hotels d’interior). Per tant aquest nou PTI té la intenció de frenar i revertir aquesta situació ja que segons ells, l’obligació de l’Administració és intentar mantenir les famílies als centres de població i que s’haurien de traslladar tots els equipaments públics també el centre. Va posar exemples com hospital, escoles, instituts, serveis socials, la seu del Consell Insular... Segons la ponent, a partir d’un 30% d’habitatges que no son residencials apareixen els problemes de convivència, guetos, etc però posava exemples de grans ciutats que crec que no es corresponen ni es poden extrapolar a la realitat de Menorca.

Personalment no veig perquè l’Administració s’ha de veure obligada a “forçar” als residents a viure als centres ni tampoc entenc com tots aquests equipaments es poden portar als nuclis. Algú s’imagina l’Hospital Mateu Orfila, els instituts, escoles, la presó, la seu del Consell Insular al centre de Maó? Impensable.

Tampoc veig perquè s’ha d’obligar als turistes a allotjar-se sempre a zones turístiques (urbanitzacions) que és el que proposa aquest PTI, ja que tota aquella idea de desestacionalització sembla que ja no és present. On s’allotjaran els turistes d’octubre a maig quan tenim les urbanitzacions tancades? El turisme ha canviat, molta gent prefereix un habitatge al centres abans que un hotel, un tracte més proper amb la gent local i una experiència diferent d’allotjament. Estem condemnant aquest turisme a que no tingui oferta regulada i per tant apostem de nou pel model hoteler i del tot inclòs. La presidenta del CIMe parla de que aquesta zonificació no prohibirà res que fos legal fins ara però està obviant tota la oferta que ells consideren il·legal, que existeix i que amb aquesta zonificació i PTI mai més podrà ser legalitzada sinó que serà perseguida i sancionada.

Estic d’acord que hi ha un problema creixent de preus de l’habitatge en quan al lloguer de llarga durada però no entenc perquè només es vol atacar aquest problema prohibint el lloguer turístic als centres. Tenc la impressió que creuen que així s’abaratirà el lloguer de llarga durada però crec que no veuen que molts propietaris no volen un tipus de lloguer on es fa difícil gestionar les situacions amb inquilins que no paguen les rendes, que no saben com es trobaran l’habitatge al final del lloguer, que volen poder tenir més disponibilitat del seu habitatge i no en volen perdre aquesta disponibilitat durant els 3 anys que dura un contracte de lloguer, o que no volen situacions en que lloguen l’habitatge i al cap de pocs mesos el inquilins se’n van i n’han de tornar a cercar de nous... Com ja he dit altres vegades, està clar que el tema del lloguer turístic necessita una regulació (no una prohibició) però per afrontar el problema dels preus de l’habitatge s’ha d’atacar també per altres vies que facin que el lloguer de llarga durada sigui més atractiu i on també es podrien plantejar bonificacions fiscals. Cal dir també que resulta imperatiu obligar a les grans empreses (bancs, promotores immobiliàries...) causants de la crisi i de la bombolla immobiliària a que obrin els seus pisos buits (que encara n’hi ha i molts) i que els destinin a habitatge, ja que no només s’hi val aplicar mesures contra els particulars i deixar a les empreses sense assumir cap tipus de responsabilitat per la situació viscuda en aquest país. Si no hi fem alguna cosa ens veurem condemnats a viure aquestes situacions una vegada i una altre i veure com els ciutadans acabem pagant indemnitzacions i rescats que mai ens seran retornats.

Un aspecte molt important que em va sobtar i molt, és que considerin que el turisme hoteler reparteix molt millor el benefici econòmic que suposa el turisme envers el lloguer turístic d’habitatges. Primer, perquè tots els beneficis que generi un negoci hoteler van a parar a les mateixes mans, i si l’empresa no és local, no es queden a Menorca i segon, diuen que les dades manifesten que el tipus d’allotjament hoteler genera més riquesa a l’economia local. Això ja si que no ho entenc de cap manera i n’he cercat algunes dades per corroborar-ho. A la següent gràfica de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) on es representa la despesa turística segons si l’allotjament és fa en hotels o en habitatges de lloguer turístic (representats com “Resto de mercado” a la imatge) es veu clarament com aquesta tendència que ells defensen s’ha revertit:


I encara una gràfica més interessant si l’agafem per mesos des de que hi ha registre a l’octubre de 2015. En tots els mesos la despesa dels turistes és superior en habitatges de lloguer turístic que en hotels, però a més a més, en els mesos d’hivern (remarcat en groc) es produeixen pics on la despesa és molt superior quan els turistes no s’allotgen en hotels. Així és que aquesta zonificació i prohibició del lloguer turístic als nuclis urbans afectarà greument a l’economia de Menorca i a la desestacionalització. Les dades de l’INE en parlen per si soles.


Crec que l’actual equip de govern del CIMe ha de reflexionar sobre la norma que es proposen aprovar, i més quan en una de les reunions, la que era presidenta del CIMe l’any 2003 i que va aprovar el primer PTI, va exposar que tenia certs dubtes sobre aquest model de prohibició que ara es presenta.

Fins ara havia tingut la idea que la zonificació era una aposta exclusivament política del CIMe però després d’aquestes dues reunions no n’estic tant segur i per això al finalitzar la presentació de la 2a reunió a Maó vaig demanar el següent a la Sra. Peribáñez: 
- “En referència al lloguer turístic entenc que el CIMe els ha consultat a vostès els tècnics d’Ezquiaga Arquitectura sobre la zonificació i entenc que vostès avalen aquest model de prohibició pel PTI” 
La resposta va ser “SI”. S’excusen en que no és un model de prohibició sinó una regulació, etc, etc. Jo d’això que volen fer n’hi dic PROHIBIR per molt que vulguin anomenar-ho d’altres maneres. I no només això, una empresa privada, en aquest cas Ezquiaga Arquitectura, és la que està avalant aquesta prohibició, esperem que aquest aval sigui amb estudis i números al darrere que se’ns puguin explicar detalladament als ciutadans i que aportin garantia que les previsions es compliran i que no hi hagi cap altre tipus de motivació ni pressió de sectors que potser quedarien beneficiats d’aplicar aquesta prohibició.

Per tant, si creus que d’un vegada per totes propietaris i ciutadans de Menorca ens hem d’unir envers aquest tema, si creus que aquesta activitat s’ha de regular de forma que la normativa no es basi en prohibicions, si creus que és necessària una associació d’àmbit menorquí i vols formar part d’APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) com a membre o soci, visita la web www.lloguerturisticmenorca.com i escriu al formulari de contacte o al correu lloguerturistic@gmail.com
Tan bon punt APTUME s’hagi constituït sereu informats de com unir-vos per ajudar a defensar el que creiem just en matèria de lloguer turístic així com el seu encaix dins de la societat menorquina.

APTUME no es concep com a associació substitutòria d'APTUR-Balears sinó com a complement de la mateixa i amb el propòsit de plena col·laboració i per això volem crear un acord el més aviat possible i defensar junts el que creiem just en matèria de lloguer turístic.

Josep Piris Gaimundi